top of page
69521.jpg

Destek Ol Projesi, "Eğitimde kaybedecek hiç bir fert yoktur" ilkesiyle, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere yönelik yurt dışındaki uygulamaları incelemeyi, Destek Eğitim Odalarında  eğitim veren öğretmenlerin özel eğitim ve Destek Eğitim Odaları ile ilgili mesleki yetkinliklerinin artırılmasını, ilçedeki diğer okullara örnek teşkil edecek ve öğretmen eğitimlerinde kullanılacak örnek bir Destek Eğitim Odası oluşturulmasını, öğretmenlerin yetkinliklerinin geliştirilmesinde kullanılacak bir modül oluşturulmasını, modül aracılığıyla öğretmenlere uygulamalı eğitimlerin verilmesini, eğitim alan öğretmenlerin yenilikçi eğitim yaklaşımıyla teknoloji destekli Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ve etkinlik hazırlamalarını, hazırlanan BEP ve etkinliklerin uygulanmasını ve değerlendirilmesini, proje çıktılarının yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır.Proje Hakkında

69521.jpg

        Bu bağlamda projenin hedefleri;

 • Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik yurt dışı çalışmaları gözlemlemek amacıyla Almanya hareketliliği,

 • Almanya hareketliliğinin değerlendirilmesi ve raporlanması,

 • Özel eğitim alanında uzman akademisyenler, PDR uzmanları katılımıyla Özel Eğitim ve Destek Odaları çalıştayı yapılması,

 • Örnek bir Destek Eğitim Odası oluşturulması,

 • Teknoloji destekli örnek Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ve etkinliklerin oluşturulması,

 • Eğitim modülünün geliştirilmesi,

 • Öğretmen eğitimlerinin yapılması,

 • Öğretmenlerce teknoloji destekli Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ve etkinlik geliştirilmesi,

 • Geliştirilen teknoloji destekli Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ve etkinliklerin Destek Eğitim Odalarında uygulanması,

 • Uygulamalardan dönüt almak için değerlendirme çalıştayı gerçekleştirilmesi,

 • İl geneli paylaşım sempozyumu düzenlenmesi,

 • Kitapçık oluşturulması.

bottom of page