top of page

DR. SEMİH AŞİRET 

 

İlk ve orta öğrenimini Mersin´de tamamladıktan sonra 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünden mezun olmuştur. 2006 yılında Mersin Mut Gazi İlköğretim Okulu'nda Bilişim Teknolojileri öğretmeni olarak göreve başlamıştır. 

Yüksek lisans ve doktora eğitimini Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı'nda tamamlamıştır. 

Ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri ve ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Bununla birlikte "Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme-II: Ölçme araçlarının psikometrik nitelikleri ve ölçme kuramları" başlıklı kitabın ortak yazarlarındandır.

Millî Eğitim Bakanlığı ve Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, merkezi ve mahalli hizmetiçi eğitim, seminer ve çalıştaylarda eğitmen olarak görev almıştır.

bottom of page