top of page

Proje Çıktıları

ETKİNLİK PLANI

1.BÖLÜM

Ders                                          : Fen Bilimleri

Sınıf Seviyesi                             : İlkokul 3

Öğrenme Alanı                           : Canlılar ve Yaşam

Alt Öğrenme Alanı                      : Canlılar Dünyasına Yolculuk

Kazanım(lar)                              : Varlıkları canlı ve cansız olarak gruplandırır.

Süre                                          : 4 ders saati

Kullanılan Eğitim Teknolojileri,     : Resimli kartlar, Bilgisayar/Etkileşimli Tahta, Lumi Uygulaması

Araç-Gereçler

2.BÖLÜM

GİRİŞ 

“Bugün okula gelirken çevrenizde hangi varlıkları gördünüz?” sorusuna cevaplar alınır. Verilen cevaplar liste halinde tahtaya yazılır.

“Şu an sınıfta gördüğünüz/dikkatinizi çeken varlıklar neler?” sorusu sorularak cevaplar önceki listenin devamına yazılır.

KEŞFETME

Listeye yazılan varlıkların sahip olduğu özellikler sorularak öğrencinin verdiği cevaplar tahtaya yazılır. Yazılan özelliklerden aynı/benzer özelliklere sahip olan canlıları gruplandırması istenir.

AÇIKLAMA

Varlıkların özellikleri listelenirken öğrencinin söylemediği özellikler hatırlatılarak listeye eklenir. Özelliklerine göre gruplama yapılırken görülen hatalar da açıklanarak düzeltilir. Gruplama yapılırken ifade edilen özelliğin hangi gruba ait olduğu belirtilerek canlı ve cansız varlıkların özelliklerinin fark edilmesi sağlanır.

DERİNLEŞTİRME

Öğrenciye varlık resimlerinin olduğu kartlar (kedi-ağaç-masa-televizyon-bebek) sırayla gösterilerek öncelikle varlığın ismini söylemesi istenir. Daha sonra bu varlığın canlı mı cansız mı olduğunu belirterek uygulama üzerinde “boşluk doldurma” etkinliğindeki (etkinlik için tıklayınız) ilgili cümleyi tamamlaması, hangi özelliklerinden dolayı ayrım yaptığını sözlü ifade etmesi istenir.

DEĞERLENDİRME

Öğrenciye bilgisayar üzerinde, canlıların özellikleri ile ilgili kısa bir “sürükle bırak” etkinliği (etkinlik için tıklayınız) metni verilir. Metinde bazı ifadeler boş bırakılmıştır. Bu metindeki canlıların özellikleri ile ilgili boş bırakılan kısımları öğrencinin tamamlaması istenir.

bottom of page