top of page

Proje Çıktıları

ETKİNLİK PLANI

1.BÖLÜM

Ders                                          : Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

Sınıf Seviyesi                             : 5. Sınıf

Öğrenme Alanı                           : Bilişim Teknolojileri

Alt Öğrenme Alanı                      : Bilgisayar Sistemleri

Kazanım(lar)                              : Fareyi doğru bir şekilde kullanır.

Süre                                          : 80 dakika

Kullanılan Eğitim Teknolojileri,     : Bilgisayar/Etkileşimli Tahta, Flash Animasyon Oyun

Araç-Gereçler

2.BÖLÜM

GİRİŞ 

Öğrencilere, farklı hayvan resimleri gösterilir. Bu hayvanlardan esinlenerek geliştirilmiş teknolojilerden bahsedilir. Ardından öğrenciye fare gösterilerek bunun adını neden fare olduğu sorulur. 

KEŞFETME

Öğrenciye bu derste fareyi ve farenin tuşlarını öğreneceği söylenir. Öğrenciye bir fare verilir ve incelemesi istenir.

  • Sizce fare ne işe yarar?

  • Farenin üzerinde hangi tuşlar yer alır?

Öğrencinin cevapları alınır.

AÇIKLAMA

Öğrenciden yanıtlar alındıktan sonra onlara farenin iki tuşu olduğunu ve tuşların sağ tuş, sol tuş olarak adlandırıldıkları söylenir. Günümüzde kullanılan pek çok farenin ortasında bir tuş bulunduğu ve bu tuşun tekerlek biçiminde olduğu belirtilir.

 

Öğrenciye üzerinde bilgisayar faresi olan bir görsel gösterilir ve öğrenciden sağ tuşa basılırsa tek alkış, sol tuşa basılırsa iki alkış yapmasını, scroll tşuna basıldığında ise elleriyle sıraya vurması istenir. Böylelikle farenin tuşları pekiştirilir.

DERİNLEŞTİRME

Öğrenciye imleç hakkında bilgilendirme yapılır. “Bir dosya üzerine fare imleci getirdiğinizde ve farenin sol tuşuna iki kez bastığınızda dosyayı açabilirsin. Farenin sağ tuşuna bir kez bastığınızda ise dosyanın ismini değiştirme ve özelliklerini görüntüleme gibi birçok işlemi yapabilirsiniz. Fare üzerindeki tekerleği döndürerek hareket ettirdiğinizde ise bulunduğunuz sayfa üzerinde aşağı ve yukarı yönde hareket edebilirsin.” Açıklaması yapılır.

Bilgisayar üzerinden etkinlik (Etkinlik için tıklayınız) aşaması gerçekleştirilir.

DEĞERLENDİRME

Bu aşamada öğrencinin yaptıkları çalışmalar gözden geçirilerek, öğrencinin yeterliği gözlemlenir. Öğrenciye bilgisayar başında talimatlar verilir. İnternet tarayıcısını aç, kapat, sayfayı aşağı-yukarı hareket ettirmesi istenir. Verilen komutları yerine getirme durumuna göre öğrenci değerlendirilir.

bottom of page