top of page

Proje Çıktıları

ETKİNLİK PLANI

1.BÖLÜM

Ders                                          : Matematik

Sınıf Seviyesi                             : 5. Sınıf

Öğrenme Alanı                           : Geometri ve Ölçme

Alt Öğrenme Alanı                      : Üçgenler ve Dörtgenler

Kazanım(lar)                              : Açılarına ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur, oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar ve                                                         açı özelliklerine göre sınıflandırır.

Süre                                          : 80 dakika

Kullanılan Eğitim Teknolojileri,     : Bilgisayar, projeksiyon veya etkileşimli tahta, geoboard WEB 2.0 aracı                                                                                (https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/)

2.BÖLÜM

GİRİŞ 

 • Öğrencilerden, sınıfta veya etrafta gördükleri nesnelerin/cisimlerin isimlerini söylemeleri istenir. Verilen nesne/cisim isimlerinden düzgün kenarlara sahip nesnelere/cisimlere örnek verilmezse öğrenciler bu şekilde nesnelere/cisimlere örnek vermeleri için yönlendirilir (defter, cetvel, tahta, sıra, vb).

 • Verilen cevaplar tahtaya yazılır.

 • Tahtaya yazılan cisimlerin/nesnelerin özellikleri hakkında tartışma başlatılır.

 • Tartışma düzgün kenarlı olan nesnelerin/cisimlerin özelliklerine doğru yönlendirilir.

 • Düzgün kenarlı nesneler/cisimler daha da özelleştirilerek üçgen formdaki nesnelerin/cisimlerin özellikleri üzerine tartışmaya devam edilir.

 • Öğrencilere, üçgen trafik levhalarının olduğu aşağıdaki görsel bilgisayarda/etkileşimli tahtada açılır. Levhalarda yer alan işaretlerin anlamları yanında levhaların şekilleri hangi geometrik cisim olduğu öğrencilere sorulur. Üçgenlerin kenar sayısı, açı sayısı vb özellikleri üzerine öğrencilerin fikirlerini söylemeleri istenir.

 

 

KEŞFETME

 • Öğrencilerin dijital geometri tahtasına aşina olabilmeleri için öğrencilere dijital geometri tahtasında rastgele uygulamalar yaptırılır.

 • Öğrencilerin dijital geometri tahtasına aşina olduklarından emin olduktan sonra öğrencilerden aşağıdaki etkinliği yapmaları istenir.

 • “Dijital geometri tahtasında istediğiniz gibi 5 adet üçgen oluşturun. Nasıl üçgenler oluşturacağınızı size bırakıyorum. Üçgenlerinizi aynı ekranda aynı anda görebileceğimiz şekilde oluşturmanızı bekliyorum.”

 

AÇIKLAMA

   

 • Öğrencilerden oluşturdukları üçgenleri anlatmaları ve üçgenler arasında fark bulunup bulunmadığı konusunda fikirlerini söylemeleri istenir. Öğrencilerin, oluşturdukları üçgenlerin açılarının ve kenarlarının benzer veya farklı olmalarına göre yorum yapmaları beklenir.

 • Öğrenciler, dijital geometri tahtasında açıları ve kenarları bakımından farklı üçgenler oluşturamamışsa, bu şekilde üçgenler çizmeleri noktasında yönlendirilir.

 • Öğrencilerin, açılarına ve kenarlarına göre üçgenlerin farklı isimler alabileceklerini kavramlarından sonra üçgenlerin açılarına ve kenarlarına göre nasıl isimler aldıklarını görmeleri için bir sonraki etkinliğe geçilir.

 • Öğrencilere dijital geometri panosundaki aşağıdaki ekran açılır. Üçgenleri incelemeleri ve bu üçgenlere isim vermeleri gerekseydi ne isim verecekleri üzerine fikirleri alınır (https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/?cqxuu9em). 

 

 

 

 

 

 

 • Yukarıdaki etkinlik kenarlarına göre isimlendirilen üçgenler için de oluşturulur ve aynı şekilde uygulanır.

 

 

 

DERİNLEŞTİRME

 • Öğrencilere şu problem durumu verilir:

“Verilen kenara iki kenar daha ekleyerek sırasıyla bir dik üçgen, geniş açılı bir üçgen ve dar açılı bir üçgen elde ediniz.”

 • Benzer problem durumu kenarlarına göre üçgen oluşturmaları için öğrencilere verilir.

DEĞERLENDİRME

 • Süreç esnasında kavramları anlamlandırma noktasında öğrencileri gözlemleyebilmek için kontrol formu kullanılır. Kontrol formu her öğrenci için doldurulur.

 • Öğrencilerin kazanımları edinip edinmediğine yönelik etkinlik yaptırılır (etkinliğe ulaşmak için tıklayınız).

 • Benzer bir etkinlik kenarlarına göre üçgen çeşitleri için de yaptırılır.

 • Öğrenci cevaplarına göre eksik kaldığı düşünülen kazanımlara yönelik dijital geometri tahtasında yeni etkinliler yaptırılır.

levha.jpg
ek1.jpg
ek2.jpg
ek3.jpg
ek4.jpg
ek5.jpg
kontrol formu.jpg
bottom of page