top of page

Proje Çıktıları

ETKİNLİK PLANI

1.BÖLÜM

Ders                                          : Sosyal Beceriler

Sınıf Seviyesi                             : İlkokul

Öğrenme Alanı                           : Sosyal İletişim

Alt Öğrenme Alanı                      : İlişki Geliştirme

Kazanım(lar)                              : Tanıdığı-Tanımadığı Kişilerle Sosyal Etkileşime Girer.

Süre                                          : 30 Gün

Kullanılan Eğitim Teknolojileri,     : Lumi, Bilgisayar, Etkileşimli Tahta, Telefon Özçekim, Video, Poster

Araç-Gereçler

2.BÖLÜM

GİRİŞ 

Öğrencilere “Bu gün sizinle bir etkinlik yapacağız. Size bir poster getirdim. Birazdan posteri birlikte inceleyeceğiz. Ancak posteri size göstermeden önce posterde ne olabileceği üzerine fikir yürütmenizi istiyorum. Posterde ne olabilir?” sorusu yöneltilir. Tahminler alınır.

 

Şekildekine benzer sınıfa getirilen poster tahtaya asılır. Veya bilgisayar/etkileşimli tahtada açılmak üzere önceden hazırlanmış poster açılır.

Öğrencilerden posterin açılması istenir. “Posterde neler görüyorsunuz? Gördüğünüz şeylerden bana bahseder misiniz? Gördüğünüz insanlar neler yapıyor? Ne şekilde yapıyor? Birbirlerine neler söylüyor olabilir? Siz olsaydınız neler söylerdiniz?” soruları yöneltilir. Öğrencilere yöneltilen buna benzer açık uçlu sorularla hem hazırbulunuşluk düzeyleri tespit edilir hem de ilgileri çekilmeye çalışılır.

KEŞFETME

Lumi aracında hazırlanan etkileşimli etkinlik, etkileşimli tahtada açılır (etkinlik için tıklayınız).

Ööğrencilere her + simgesinde bir cümle saklı olduğu söylenir ve bu cümleyi tahmin etmeleri istenir. Her + simgesine bir öğrenci kaldırılır tahmini söyletilir. + simgesine tıklayıp okuması istenir. Açılan cümle ile tahmini karşılaştırılır. Cümle altında yer alan video tıklanarak dinletilir. Doğru telaffuzu tekrar ettirilir. Bu işlem tüm öğrenciler için tekrarlanır.

AÇIKLAMA

Etkinliğin giriş kısmında üzerine yoğunlaşılan sorular, bu sorulara verilen dikkat çeken cevaplarla ilgili öğrencilerden, fikirlerini belirtecekleri özçekim videoları hazırlamaları istenir. Her öğrencinin özçekim videosu sınıfta sırayla izletilir. Her videoda aktarılan düşüncelerde eksik kalan kısımlar öğretmen ve diğer öğrenciler tarafında tamamlanır. Öğrencinin düşüncelerini sözlü anlatımla paylaşması istenir. Eksik/hatalı kısımlar öğretmen ve diğer öğrenciler tarafından düzeltilir.

DERİNLEŞTİRME

Padlet uygulamasında hazırlanan etkinlik (etkinlik için tıklayınız) öğrencilere etkileşimli tahtada/bilgisayarda açılır. Birlikte Powtoon uygulamasında hazırlanan Youtube videosu izlenir. Video sonunda öğrencilerin görüşleri paylaşılır. Daha sonra öğretmenin örnek Sosyal iletişim ses kaydı dinlenir ve öğrencilerden etkinlikte anlatıldığı gibi kendi sesleriyle kayıt yaparak sosyal iletişimde kullandıkları cümleleri Padletde paylaşmaları istenir. Bu sesler birlikte dinlenir ve yorumlanır. Puan ver özelliği üzerinden her ses kaydı diğer öğrenciler tarafından puanlanır. En çok puan alan öğrenci ilan edilir. Daha sonra öğrencilerden yine aynı ses kaydı özelliği ile arkadaşlarına sorular kaydetmeleri istenir ve soruların cevapları da dinlenir. Puanlama özelliği ile en güzel cevaplar belirlenir.

DEĞERLENDİRME

Bu aşamada en baştan en sona yapılan çalışmalar öğrencilerle gözden geçirilir neler öğrendiklerini ifade etmeleri istenir. Yapılan çalışmalarla yaşantılarında meydana gelen değişikleri değerlendirmeleri istenebilir. Oluşan değişiklerle sosyal ilişkilerini nasıl şekillendiği konuşulur. Kazandıkları becerilerin kendilerine katkıları değerlendirilir.

POSTER1.jpg
bottom of page