top of page

HÜSEYİN GÜREL

 

Lisans öğrenimini Selçuk Üniversitesi’nde; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilgisi Bölümü’nde tezli yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. Tarsus Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi’nde Fen Bilimleri Öğretmenliği, Robotik Eğitmenliği ve Proje Koordinatörlüğü yanı sıra İnovatif ve Girişimci Toplum Derneği – İNOGİT Dernek Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’nun bilimin toplumda yaygınlaşması için desteklediği 4007 Bilim Şenliği ve öğretmenlere yenilikçi yöntem ve tekniklerin kazandırıldığı, eğitsel robotiğin öğrenme öğretme sürecine entegrasyonu 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları projelerinin yürütücülüğünü yapmıştır. Uluslararası Eğitim Araştırmaları kongresinde sunduğu bir bildirisi bulunmaktadır.

 

Ulusal ve uluslararası proje yazımı ve yönetimi, Robotik ve yazılım eğitimi konusunda birçok çalıştay ve atölyeye katılmıştır. Robotik Eğitim ve Programlama Yeterliliğinin Geliştirilmesi ÇKA Teknik Destek Projesi yazımını gerçekleştirme ve katılımı, Rowan Üniversitesi CS4HS Projesi Robot Eğitimi Online tamamlama, Turkcell Zeka Küpü Maker ve Kodlama Eğitimi çevrimiçi tamamlama ve Uludağ Üniversitesi Kodlama ve Robotik Eğitmenliği Sertifikası bulunan bir eğitimcidir. Ayrıca çevrimiçi olarak Education Microsoft eğitimlerine katılarak robotik eğitim ve inovatif eğitmen belgeleri almaya hak kazanmıştır. Diğer taraftan özel yetenekli bireylerin eğitiminde robotik eğitimi yeterliliğinin sağlanması Erasmus+ projesine yazılım ve katılım göstererek robotik alanında yurt dışı deneyime sahiptir. Bunların dışında sivil toplum alanında da aktif bir şekilde faaliyet göstermekte olup özellikle de girişimcilik ve dijital okuryazarlık gibi başlıca alanlarda gençler ve yetişkinlerin aktif vatandaşlık becerilerinin geliştirilmesine yönelik Erasmus Plus projeleri yürütmektedir. Ayrıca proje hazırlama teknikleri üzerine birçok eğitime katılarak, çeşitli hibe programlarına başvuruda bulunulmak üzere proje yazımı ve yürütülmesi süreçlerinde aktif olarak yer almaktadır. Birçok farklı çalışma alanında uzman kişilerle kurduğu güçlü iletişim, yenilikçi çözüm arayışı için sürekli düşünmek ve sorumluluk duygusu en güçlü özelliklerindendir.

bottom of page